Konsultacje psychologiczne

Psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna to metoda, którą stosuję w swojej pracy. Opiera się ona przede wszystkim na rozmowie i polega na tworzeniu relacji między terapeutą a pacjentem. Dobry psycholog potrafi zbudować odpowiednią więź, dzięki której możliwe staje się wspólne przepracowanie problemów pacjenta oraz odnalezienie sposobu radzenia sobie z nimi.

Konsultacje psychologiczne powinny odbywać się cyklicznie, ponieważ tylko w ten sposób mogą one przynieść pożądany rezultat. Celem psychoterapii jest zmiana osobowości pacjenta, a co za tym idzie – sposobu jego funkcjonowania, dlatego jest ona długotrwałym procesem, który wymaga pełnego zaangażowania zarówno ze strony terapeuty, jak i osoby zwracającej się do niego o pomoc.

Dzięki takim spotkaniom możliwe staje się zrozumienie samego siebie oraz zmniejszenie cierpienia emocjonalnego. Psychoterapia może być pomocna, gdy chcesz przyjrzeć się trudnościom życia codziennego, swoim problemom i cierpieniu. Psycholog pomoże Ci odkryć ich źródło i popracować nad nimi, by Twoje życie i relacje z innymi mogły być bardziej satysfakcjonujące.

Psychoterapia – założenia teoretyczne

Ważnymi terminami w teorii psychoterapii psychoanalitycznej są: pojęcie nieświadomości oraz determinizmu psychicznego. Determinizm zakłada, że wszystko ma swoją przyczynę i znaczenie oraz że w naszym umyśle nic nie dzieje się przypadkowo, choć my nie zawsze mamy do tego dostęp. I tu pojawia się pojęcie nieświadomości, czyli ukrytej sfery życia psychicznego, które przejawia się w codziennym funkcjonowaniu – pod jej wpływem czasem dokonujemy wyborów, których nie umiemy uzasadnić.

Psychoanaliza pomaga odkrywać nieświadome aspekty naszego funkcjonowania, by lepiej rozumieć siebie, swoje wybory i pragnienia. Niektóre problemy mogą być przez nas tłumione nawet przez całe życie, co może mieć bardzo poważne i uciążliwe konsekwencje, dlatego niezwykle efektywna okazuje się psychoterapia dzieci, która umożliwia wykrycie i wyleczenie traumy jeszcze we wczesnym stadium, a tym samym zapewnienie dziecku lepszego startu w dorosłość.

Formy pomocy

Ukierunkowane są na rozwiązanie trudności, które pojawiają się w życiu człowieka.

Psychoterapia

Psychoterapia

Jest to długotrwała forma pomocy dostosowana do potrzeb pacjenta, mająca na celu trwałe zmiany osobowości.

Konsultacje psychologiczne

Porady psychologiczne

Ich celem jest określenie źródła trudności osoby oraz znalezienie właściwego rozwiązania - jest to jedno lub kilka spotkań.

Badania

Badania psychologiczne

Jest zlecane często przez neurologa, psychiatrę w celach określenia dalszej drogi leczenia, jest też przydatne w postępowaniach orzeczniczych.

Psychoterapia dzieci

Psychoedukacja rodziców

Opiera się na spotkaniach z rodzicami, podczas których omawia się konkretne problemy, które dotykają życia w danej rodzinie.

Weronika Latusek

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, pedagog specjalny

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Studia magisterskie z zakresu psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) oraz z zakresu pedagogiki specjalnej ukończyłam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jestem absolwentką Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Posiadam certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w licznych szkoleniach, superwizjach oraz seminariach z zakresu psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe jako psycholog i psychoterapeuta zdobywałam w pracy na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Od lat też pracuję w prywatnym gabinecie.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Oferuję pomoc psychologiczną osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom.

W czym mogę pomóc?

Kontakt


Ul. Wojskowa 18/2, 60-802 Poznań


663 062 645

© 2019 Wander. All rights reserved | Design by W3layouts