Psycholog Poznań
Weronika Latusek - Dobry Psycholog

Oferta gabinetu psychologicznego

Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży

Konsultacje psychoterapeutyczne

Jest to od jednego do trzech pierwszych spotkań z pacjentem w celu określenia jego problemu oraz wybrania odpowiedniej formy pomocy.

Porady psychologiczne

Ich celem jest określenie źródła trudności osoby oraz znalezienie właściwego rozwiązania. W zależności od rodzaju zgłaszanego problemu - jest to jedno lub kilka spotkań.

Interwencja kryzysowa

Jest to pomoc w kryzysowych, nagłych sytuacjach życiowych (m.in. śmierć bliskich, ciężka choroba, rozwód). Jej celem jest udzielenie wsparcia i przywrócenie równowagi psychicznej.

Psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży

Jest to długotrwała forma pomocy dostosowana do potrzeb pacjenta, mająca na celu trwałe zmiany osobowości. Stosowana m.in. u osób z depresją, nerwicą, lękami, zaburzeniami osobowości, przeżywających trudności w budowaniu trwałych związków oraz chcących zrozumieć siebie i swoje życie.

Badania psychologiczne

Wykonuję badania mające na celu określenie poziomu funkcjonowania intelektualnego pacjenta. Badanie psychologiczne jest zlecane często przez neurologa, psychiatrę lub lekarza innej specjalności w celach określenia dalszej drogi leczenia, jest też przydatne w postępowaniach orzeczniczych.