Psychoterapia Poznań
Weronika Latusek - Dobry Psycholog

Poradnictwo, psychoedukacja rodziców

Konsultacje i porady psychologiczne, psychoterapia Poznań

Psychoedukacja, poradnictwo dla rodziców opiera się na spotkaniach (od jednego do kilku) rodziców z psychologiem, podczas których omawia się konkretne problemy, które dotykają życie w danej rodzinie.

Tematem spotkań mogą być zarówno trudności wychowawcze rodziców, jak i zachowania dzieci, które mogą być dla rodziców niepokojące, niezrozumiałe lub trudne.

Psycholog może być potrzebny, gdy rodzice potrzebują wsparcia:

  • w codziennym budowaniu głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi
  • w wyrażaniu zasad i granic tak, by były przez dziecko respektowane
  • przy rozwiązywaniu konfliktów (szczególnie w okresie dorastania dziecka)
  • w rozpoznawaniu, nazywaniu i wyrażaniu swoich uczuć wobec dziecka
  • w budowaniu, wzmacnianiu poczucia wartości dziecka
  • w trudnościach występujących w przedszkolu, szkole
  • w radzeniu sobie z niepożądanymi zachowaniami dzieci np. z agresją
  • w zrozumieniu dziecka – jego potrzeb, uczuć, problemów, by ono mogło też rozumieć siebie

Spotkania z psychoterapeutą mogą być również pomocne, gdy rodzinę dotyka trudna sytuacja związana na przykład z chorobą lub śmiercią, któregoś z jej członków.
Istotnym problemem, w którym czasem potrzebna jest pomoc psychologa – jest rozwód rodziców. Powstaje wtedy wiele trudnych pytań i kwestii do rozstrzygnięcia – np. jak rozmawiać o tym z dzieckiem? Jak ułożyć wzajemne stosunki?