Psychoterapia Poznań
Weronika Latusek - Dobry Psycholog

Problemy w pracy

Na pytanie, co jest istotą zdrowia psychicznego, Freud odpowiedział: "umieć kochać i pracować". Ważny jest zatem i obszar relacji z ludźmi i obszar pracy. Często tak jest, iż jeden wpływa na drugi i tak naprawdę trudno je oddzielić.
Co raz częściej praca wykonywana jest pod presją czasu i jak najlepszych wyników, co prowadzić narażać na stres i prowadzić do wypalenia zawodowego.
Praca jednak jest bardzo istotnym obszarem w życiu człowieka, w którym realizowane są nie tylko finansowe potrzeby, ale często także te związane z samorozwojem, realizacją siebie.

Zadowolenie z pracy lub jego brak, może być związane m.in. z tym:

  • jak duża jest rozbieżność między Twoimi osiągnięciami a poczuciem spełnienia w pracy?
  • jak radzisz sobie ze stresem?
  • czy umiesz stawiać innym granice i zachowywać się asertywnie?
  • jak oceniasz siebie? Jakie jest poczucie Twojej wartości?
  • w jaki sposób komunikujesz się z innymi?
  • w jaki sposób radzisz sobie z frustracją?

Czasem, gdy czujesz, że praca przestaje dawać Ci satysfakcję, czujesz się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które wcześniej dawało Ci zadowolenie, pomocna może być wizyta u psychologa, aby otrzymać wsparcie, przeanalizować mechanizmy funkcjonowania i podjąć wyzwanie do zmian.