Psychoterapia Poznań
Weronika Latusek - Dobry Psycholog

Zaburzenie osobowości

Zaburzenie osobowości (wg ICD-10) jest to zaburzenie psychiczne, którego istotnymi cechami są głęboko zakorzenione, trwałe, nieprzystosowawcze wzorce relacji ze środowiskiem, myślenia o nim i postrzegania go, ukonstytuowane tak dalece, że powodują trudności w funkcjonowaniu społecznym.

ICD-10 podaje następujący podział zaburzeń osobowości:

  • Osobowość paranoiczna
  • Osobowość schizoidalna
  • Osobowość dyssocjalna
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie typ impulsywny
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline
  • Osobowość histrioniczna
  • Osobowość anankastyczna
  • Osobowość lękliwa
  • Osobowość zależna