Psycholog Poznań
Weronika Latusek - Dobry Psycholog

Psychoterapia jako metoda leczenia

Psychoterapia psychoanalityczna

Psychoterapia psychoanalityczna, w nurcie której pracuję oparta jest na rozmowie. Polega na tworzeniu relacji między terapeutą a pacjentem, w której możliwe staje się przepracowanie problemów pacjenta. Celem psychoterapii jest zmiana osobowości pacjenta, a co za tym idzie sposobu jego funkcjonowania. Dzięki psychoterapii możliwe staje się zrozumienie siebie oraz zmniejszenie cierpienia emocjonalnego.
Ważnymi terminami w teorii psychoterapii psychoanalitycznej jest pojęcie nieświadomości oraz determinizmu psychicznego.
Determinizm zakłada, że wszystko ma swoją przyczynę i znaczenie i nic nie dzieje się przypadkowo w naszym umyśle, choć my nie zawsze mamy do tego dostęp.
I tu pojawia się pojęcie nieświadomości, czyli ukrytej sfery życia psychicznego, które przejawia się w codziennym funkcjonowaniu – pod jej wpływem czasem dokonujemy wyborów, których nie umiemy uzasadnić. Psychoterapia psychoanalityczna pomaga odkrywać nieświadome aspekty naszego funkcjonowania, by lepiej rozumieć siebie, swoje wybory i pragnienia.

Psychoterapia może być pomocna osobom, które doświadczają:

  • depresji
  • lęków
  • żałoby
  • rozstania z bliską osoba
  • zaburzeń psychosomatycznych
  • trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji z ludźmi
  • trudności w relacji z partnerem/- ką
  • traumatycznych przeżyć
  • mają niskie poczucie własnej wartości
  • pragną bardziej zrozumieć siebie

Jako wykfalifikowany psychoterapeuta oferuję zarówno psychoterapię dorosłych, jak i psychoterapię dzieci i młodzieży.