Psycholog Poznań
Weronika Latusek - Dobry Psycholog

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży, gabinet psychologiczny

Dziecko inaczej, niż dorosły rozumie i doświadcza otaczającą go rzeczywistość – adekwatnie do swojego wieku, poziomu umysłowego. Ma ono również swoje troski, zmartwienia, trudności. Często problemy emocjonalne dzieci wynikają z trudności, które pojawiają się w rodzinie. Psychoterapia dziecka zatem opiera się na współpracy psychologa z rodzicami i dzieckiem. Wymaga zaangażowania również rodziców.
Pomoc psychoterapeuty może być potrzebna, gdy dziecko: jest nadpobudliwe, lękliwe, ma koszmary, moczy się nocy, nie chce jeść, trudność sprawia mu kontakt z rówieśnikami – ze względu na dużą nieśmiałość lub agresję, ma kłopoty w nauce. Trudności dziecka mogą pojawiać się w domu, przedszkolu, szkole i dotyczyć mogą zarówno stanów emocjonalnych dziecka, jak i jego relacji z innymi.