Psycholog Poznań
Weronika Latusek - Dobry Psycholog

Badania psychologiczne

Badania psychologiczne Poznań, gabinet psychologiczny

Wykonuję badania psychologiczne mające na celu określenie poziomu funkcjonowania intelektualnego pacjenta. Aby określić rodzaj i stopień trudności badanej osoby w codziennym funkcjonowaniu konieczna jest ocena funkcji psychicznych, które umożliwiają sprawne wykonywanie określonych czynności. A są to następujące funkcje i sfery funkcjonowania: uwaga, myślenie, pamięć i uczenie się, percepcja, mowa, procesy emocjonalne oraz funkcjonowanie społeczne.

Badanie psychologiczne jest zlecane często przez neurologa, psychiatrę lub lekarza innej specjalności w celach określenia dalszej drogi leczenia.
Badania psychologiczne są też często użyteczne w postępowaniach orzeczniczych (na przykład dotyczących stopnia niepełnosprawności) dla potrzeb różnych instytucji.

Stosowanie metody w diagnozie psychologicznej to m.in.:

  • wywiad kliniczny, jest najczęściej spotykanym sposobem badania psychologicznego; dzieli się na wywiad swobodny, podczas którego psycholog pozwala pacjentowi wyrażać trudności wg własnego uznania i wywiad strukturalizowany, który zawiera pytania standaryzowane;
  • obserwacja, polegająca na dokładnym rejestrowaniu zachowań lub myśli będących przedmiotem obserwacji;
  • testy określające iloraz inteligencji oraz sprawność poszczególnych funkcji poznawczych np. TEST WAIS-R, który umożliwia określenie ilorazu inteligencji ogólnej, na który składa się iloraz inteligencji werbalnej oraz iloraz inteligencji niewerbalnej. Iloraz inteligencji werbalnej ocenia się na podstawie podtestów określających słownictwo, wiadomości ogólne, zdolność rozumienia wypowiedzi i problemów wyrażonych poprzez słowa. Iloraz inteligencji niewerbalnej określa inteligencję nie związaną ze zdolnościami werbalnymi;
  • testy badające organiczne uszkodzenie centralnego układu nerwowego np. test BENTON, który służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej, przeznaczony do diagnozy otępienia, chorób mózgu.