Psychoterapia Poznań
Weronika Latusek - Dobry Psycholog

Depresja - przyczyny, objawy i leczenie

Pod względem liczby zachorowań depresja stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie.

Wyróżnia się 4 grupy objawów depresji:

  • zaburzenia nastroju
  • zaburzenia myślenia lub poznawcze
  • zaburzenia motywacji
  • zaburzenia fizyczne

Człowiek cierpiący na depresję przeżywa smutek, przygnębienie, poczucie winy. Nie potrafi czerpać z życia radości i przyjemności. Czynności, które dawały mu kiedyś satysfakcję – stają się nudne i bezwartościowe. Często dochodzi do utraty zainteresowania w różnych sferach funkcjonowania człowieka.
Zaburzenia poznawcze manifestują się negatywnymi myślami, które kreują niekorzystny obraz siebie i nastawienie do przyszłości.
Ludzie cierpiący na depresję mają często problem ze wstawaniem rano z łóżka, chodzeniem do pracy, zajmowaniem się domem, dziećmi.
Występują też objawy fizyczne takie jak: utrata apetytu, pogorszenie kondycji zdrowotnej, zaburzenia snu, zaburzenia bólowe, zaburzenia seksualne.

Jakie są przyczyny depresji?

Obecnie podaje się różne przyczyny wystąpienia depresji, zarówno biologiczne, jak i psychologiczne.
Freud uważał, że przyczyną depresji jest skierowanie agresji na siebie, co powoduje obniżenie samooceny, samooskarżenia, a nawet prowadzić może do samobójstwa. Osoba cierpiąca na depresję w dzieciństwie przeżyła utratę więzi z obiektem miłości. Identyfikuje się ona z utraconym obiektem. Złość odczuwana pierwotnie wobec utraconego obiektu zostaje skierowana na samego siebie. Kolejne doświadczenia straty i odrzucenia są powodują odczucia związane z utratą pierwotnego obiektu.

Pacjent depresyjny zaczyna zdrowieć, gdy w trakcie psychoterapii zaczyna wyzwalać się z paraliżującego go stanu braku: powraca zdolność przeżywania, zaczyna marzyć, kochać, działać.
Czasem niezbędna przy leczeniu depresji jest też farmakoterapia.