Psychoterapia Poznań
Weronika Latusek - Dobry Psycholog

Problemy w relacji

Jeden z głównych problemów, z którym borykają się ludzie zgłaszający się na psychoterapię dotyczy relacji z bliskimi osobami – z partnerem/ką, żoną/mężem, z córką/synem, z matką/ojcem. Relacje z ludźmi są czymś bardzo trudnym, jednak życie bez nich nie jest możliwe. Pragnieniem wielu ludzi jest bycie w dobrej relacji z bliskimi. Powstaje pytanie czemu często się to nie udaje, co jest też przeszkodą w budowaniu trwałego związku? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, zależy to m.in. od indywidualnej historii życia każdego człowieka, nieświadomych wzorców budowania relacji i komunikowania się.
Psychoterapia daje możliwość poznania siebie, swoich lęków, ograniczeń oraz umożliwia przyjrzenie się w jaki sposób komunikujemy swoje uczucia, pragnienia, oczekiwania.

Oto cechy głębokich relacji wyodrębnione przez G.Corey oraz M. Schneider-Corey na podstawie badań nad związkami interpersonalnym:

 • każda z osób w związku ma odrębną tożsamość
 • chociaż każda z osób pragnie drugiej, każda może żyć bez drugiej
 • każda z osób potrafi rozmawiać otwarcie z drugą o sprawach mających znaczenie dla związku
 • każda z osób przyjmuje odpowiedzialność za swój poziom szczęścia i powstrzymuje się od obwiniania drugiej, jeśli jest nieszczęśliwa
 • osoby związane ze sobą umieją dobrze się razem bawić, cieszą się z robienia czegoś wspólnie
 • każda z osób rozwija się, zmienia i otwiera na nowe doświadczenia
 • jeśli relacja ma też aspekt seksualny, to każda z osób stara się o utrzymanie miłosnego charakteru związku
 • pozycja obu osób w związku jest równa
 • każda z osób przejawia aktywną troskę o drugą
 • każda z osób odnajduje sens i źródło zaspokojenia poza związkiem
 • każda z osób unika manipulowania, wyzyskiwania czy wykorzystywania drugiej
 • każda z osób idzie w życiu w kierunku dla niej osobiście znaczącym
 • każda z osób potrafi poradzić sobie ze złością
 • każda z osób uznaję potrzebę samotności drugiej i gotowa jest dawać jej sposobność, aby mogła być sama
 • każdy z partnerów jest przywiązany do drugiego
 • osoby zachęcają się nawzajem do stawiania się takimi, jakimi są zdolne się stać
 • żadna z osób nie oczekuje od drugiej, robienia tego, co sama może zrobić